NÍZKOENERGETICKÝ DŮM

Vytváření konstrukčních systémů staveb z betonových tenkostěnných prvků s vnitřním zateplením. Systém betonového skořepinového zdění, který využívá jeho vysokou pevnost, trvanlivost a výborné akustické vlastnosti.
V české zemi zatím stále neobvyklý způsob výstavby, který se v prvním okamžiku zdá nelogický. Ne však ve chvíli, kdy se s celým systémem a jeho přednostmi seznámíte podrobně.
Na naší planetě se od nepaměti zateplovalo zevnitř a nejenom severské státy u tohoto systému zůstaly dodnes.

TENTO ZPŮSOB VÝSTAVBY SPLŇUJE VŠECHNA STANOVENÁ KRITÉRIA:
1, Stavební konstrukce nejvyšší možné technické kvality (trvanlivá a stabilní konstrukce, vyhovující nejnovějším evropským předpisům)
2, Ekologický a ekonomický způsob výstavby (zvýšení produktivity práce a vysoký důraz na ochranu životního prostředí)
3, Vytvoření zdravého vnitřního klimatu (vytvoření konstrukce odpovídající základním lidským fyziologickým požadavkům)
4, Cenová dostupnost

STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ KVALITY
Stavební konstrukce z cenově dostupného, pevného a trvanlivého materiálu.
Konstrukce stavby vyhovuje kvalitativně nejenom statickým, ale také izolačním a všem dalším stavebně-technickým požadavkům.
Srovnáme-li různé stavební materiály, zůstává beton pevností, trvanlivostí, ekologicky a cenově nejvýhodnějším stavebním materiálem.

Proč zateplení zevnitř?
Na naší planetě se od nepaměti zateplovalo zevnitř a nejenom severské státy u tohoto systému zůstaly dodnes. Při porovnání s existujícími způsoby zateplování zvenku má systém vnitřního zateplení hned několik výhod.

Na vnitřním líci se vytvoří teplá stěna, jejíž povrchová teplota se podstatně rychleji přiblíží teplotě v interiéru – význam při náběhu vytápěcího systému po útlumu (nočním nebo přerušovaném vytápění např. penzionu nebo víkendového domu) – šetříme tak velké množství tepelné energie pro vyhřívání studených vyzdívaných stěn a každou místnost lze v souladu s evropským normativním předpisem vytopit za nejdéle 15min.

Nemusíme topit v naší nepřítomnosti

Pro vnitřní zateplení je použit tepelný komplex sestávající z polystyrenových desek s nakašírovaným sádrokartonem – odpadají nákladné a pracné vnitřní omítky.

Vnitřní zateplení

Skladba konstrukce zdí:

-sádrokarton………………..12,5 mm

-polystyren………………….160-400 mm

-vzduch………………………5 mm

-tvárnice tresk z 20………..200 mm

-lepidlo+mřížka…………….4 mm

-tenkostěnná fasáda……….3 mm

384,5 – 624,5 mm

1.2